HEAVY DUTY DIES

Types of industrial marking for

 • Branding  pallets, pallet block,
 • Branding pallet boards, pallet collar boards,
 • Branding specific letters or numbers, interchangeable characters,
 • Timber is marked with the“wheat stamp”(IPPC – HT, LV-000) after heat treatment to show compliance with ISPM 15,
 • Marking a trademark or Logo in this way makes the product easily recognizable and exclusive.

Marking types

Markings by heating method – electricity.

In order to obtain a hot stamp in the desired material, it is necessary that the metal die is heated. Heating temperature from 300-600 * degrees Celsius. Dies can be heated in two ways. An electric heater is the most popular type.

Marking by heating method – propane gas.

Die heating method – propane gas, PLEASE NOTE that when heating stamp or seals with gas, do not expose it to direct flame.

Markings by stamping method – paint.

Using an industrial rubber stamp.

PALLET BLOCK BRANDING MACHINE

The machine can perform 1-2 pallet blocks at the same time. The operator arranges the blocks in certain places and presses buttons. The dies can be easily replaced.

Component parts:

 • Pneumatics – SMC
 • Electronics – Schneider Electric
 • The construction consists of metal pipes and curved profiles

Parameters:

 • Air pressure up to 8 bar
 • Voltage – 380 V
 • Power consumption – 3 kW

Production volume:

 • 10 to 15 blocks 1 / min.

FOR MORE WOODWORKING EQUIPMENT FOR PALLET PRODUCTION LINKS BELOW:

Standarta ISPM 15 prasības.  
Koksnes iepakojamais materiāls (KIeM) ir paliktņu materiāls, paliktņi, kastes, redeļkastes, spoles, balsti, mucas, starplikas u.c., kas tiek izmantoti dažādu kravu pārvadāšanai un ir izgatavoti no koka. Tā kā KIeM izmanto gandrīz visu produkcijas grupu pārvadāšanai visā pasaulē, ir ļoti svarīgi izmantot tādu KIeM, kas samazina risku no valsts valstī ievest bīstamus kaitīgos organismus. Lai samazinātu risku ar KIeM izplatīt kaitīgos organismus, ir izstrādātas vienotas prasības, kas noteiktas Starptautiskā fitosanitāro pasākumu standartā Nr.15 (IPPC) „Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materilāa reglamentācija (ISPM standarts Nr.15). International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15). Standarta ISPM 15 prasības attiecas uz valstīm, kuras to ir ieviesušas. Eksportējot kravas, kuru sastāvā ir KIeM, uz šīm valstīm, jāievēro noteiktās KIeM apstrādes un marķējuma prasības. KIeM jābūt izgatavotam no nomizotas koksnes, veiktai atbilstošai termiskai apstrādei kaltē un ar atbilstošu marķējumu pēc termiskās apstrādes kaltē.

Vairāk informāciju Jūs varat iegūt apakšminētās sasaistēs.

www.vaad.gov.lv

2012. gada 28.februāra MK noteikumi Nr.145 “Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam”.

Par augu karantīnu Latvijā, koksnes iepakojamais materiāls un tam noteiktās prasības.

https://www.ippc.int/en/